Третья работа к творческому конкурсу, посвященному Маулиду

Конкурс в самом разгаре. Милые девушки, спешите принять в нем участие. До конца конкурса остается все меньше и меньше времени. А сегодня представляем творчество Фариды Шарифуллиной.


Пәйгәмбәрләр җиргә күп килделәр,
Иң соңгысы аның Мөхәммәд.
Барысын туры юлга өндәде,
Тәрбияләп Аллаһка мәхәббәт.
Иң таныклы кеше кем дисәләр,
Әлбәттә, ул - безнең пәйгәмбәр.
Күркәм холык, йомшак күңел,
Хас бит аңа ихлас гамәлләр.
Нинди генә сынау килсә дә ул,
Сабыр булган һәрбер вакытта.
Нык торган ул Аллаһ кушканнарда
Туктамаган чакырудан хаклыкка.
Корьәндә дә Аллаһ әйткән безгә,
Пәйгәмбәрдән үрнәк алырга.
Аның сөннәте буенча
Тормышны алып барырга.
Ялгышлардан Раббым сакла безне,
Сынауларда бирче Син ярдәм.
Шәфәгатьчебез булсын Мөхәммәд,
Сәлаллаху валейхи вассаллям!